23 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณภิญโญ ชูสกุลและครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู เกาเหลาลูกชิ้น ผัดเผ็ดเครื่องในไก่ น้ำอัดลม มูลค่า 10,500บาท