22 มี.ค.61

ขอขอบคุณ บริษัทไทยโตขิบาอุตสาหกรรม จำกัด เมนูข้าวผัดกระเพราไก่ แกงจืดหัวผักกาดขาว บัวลอย มูลค่า 10,500 บาท