21 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณสุจิณณัชญา โอเนค และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำลำใย มูลค่า 11,000 บาท