20 มี.ค.60

ขอขอบคุณ คุณพลอยแพรวฟ้า ฉิ้ม และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเผ็ดปลาดุก ไข่ลูกเขย กล้วยบวดชี มูลค่า 10,500 บาท