20 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณปรานต์ชญา รัตนศิริธำรงค์ เมนู แกงจืดฟัก ผัดพริกแกงลูกชิ้น ลอดช่องไทย มูลค่า 10,500 บาท