19 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณเปมิกา  ธนิเจริญ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ขนมรวมมิตร มูลค่า 11,000บาท