16 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะชาวฮ่องกงและจีน จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานไก่ ผัดยวบใส่กุ้ง เฉ๊วก๋วย มูลค่า 10,500 บาท