16 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณลดาวัลย์ ชัยทรัพย์สถิต และเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  เมนู เกาเหลาลูกชิ้น ผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือ ขนมหวานรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท