15 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คุณพิชาภัค กองกาไว และครอบครัวพร้อมเพื่อนๆ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงจืดผักกาดดอง ผัดพริกขิงหมู กล้วยบวชดีภายในมูลค่า 10,500 บาท