12 มี.ค.61

ขอขอขอบคุณ คุณแพททริค ทวีผลเจริญ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดผักกาดขาว ผัดเขียวหวานแห้ง สาคูเปียกเม็ดบัว มูลค่า 10,500 บาท