7 มี.ค.61

ขอขอบคุณ กองกำกับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน