6 มี.ค.61

ขอขอบคุณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร จัดเลี้ยง าหารกลางวัน พร้อมบริจาค