26 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณภัทรา เถาเสถียร และเพื่อนๆ นำข้าวหน้าไก่ ข้าวหน้าหมู นำแข็งใส ชีสบอล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน