21 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณชิงชัย โลหะวัฒนกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูไก่เกาหลี