15 ก.พ.61

ขอขอบคุณ บริษัทเมตาเอสเทตริก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำลำใย มูลค่า 11,000บาท