14 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณสุมาลี บุบผารัตน์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ผัดกระเพราเนื้อ ต้มตือฮวน ลอดช่องไทย มูลค่า 13,000 บาท