13 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำมะตูม มูลค่า 10,000 บาท พร้อมจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก