9 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณตรีนุช บัวทรัพย์และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดฟัก ผัดพริกแกงไก่ รวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท