6 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณณปภัช เขมกวัฒน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดแตงร้าน ผัดเปรี้ยวหวาน ชมพู่ มูลค่า 10,500 บาท