5 ก.พ.61

ขอขอบคุณ คุณอุษณีย์ สายพิบูลย์ นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ บัวลอยไข่หวาน นมเย็น ส้ม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน