2 ก.พ.61

ขอขอบคุณ บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท