30 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณเพชรรัตน์ แก้วมโนรมย์ และครอบครัว นำก๋วยจั๊บ วุ้น พร้อมบริจาค มื้อกลางวัน