26 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณนเรนทร์ แสงประภา และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวราดหน้า จัดเลี้ยงมื้อกลางวัน