25 ม.ค.61

ขอขอบคุณ บริษัท นารายณ์พิซเซอเรีย จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท