22 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณฐิตินันท์ เอมโอชะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูข้าวมันไก่ แกงจืด ลอดช่องไทย มูลค่า 11,000 บาท