21 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณธิติ มหาโยธารักษ์ และคณะแฟนคลับ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานไก่ ผัดผัก ไอศกรีม มูลค่า 12,500 บาท