21 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณยุวกุล หาญปัญจกิจ และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส เกี๊ยวทอด เค้ก พิซซ่า จัดเลี้ยงอมาหากลางวัน