10 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณโสภิตา ชัยวิมลและครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น