9 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณปิยะ รักสกุล และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืด ผัดขิงไก่ น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 10,500 บาท