5 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู ข้าวมันไก่ทอด น้ำลำใย มูลค่า 11,000 บาท