5 ม.ค.61

ขอขอบคุณ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ ขนมหวาน มูลค่า 13,000 บาท