27 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ คุณอนุวัตร ชัยชนะ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น