27 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ คุณอำภาพรรค์ บอยงามและครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ ผัดผัก ลองช่องสิงคโปร์ มูลค่า 10,500 บาท