26 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ สำนักวางแผนฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำมะตูม มูลค่า 11,000 บาท