22 ม.ค.60

ขอขอบคุณ คุณลลนา ชัชวาลย์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงจืด ผัดูพริกหยวก ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท