22 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเผ็ด หมูทอด น้ำลำใย มูลค่า 14,000 บาท