14 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคพัดลม