8 ธ.ค.60

ขอขอบคุณ คุณศุภลักษณ์ บุญจรัส และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวเรือ ไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน