4 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณธนพร วัฒนเดช และครอบครัว  นำข้าวหมูแดงหมูกรอบ จัดเลี้ยงอาหารเย็น