2 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณศศิกานต์ อินทมานนท์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานยอดมะพร้าว ไส้กรอกผัดซอส ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท