1 พ.ย.60

ขอขอบคุณ บริษัท คลาวด์ อินดัสตรี แอพพลิเคชั่น จำกัด มหาชน จีดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืด ผัดกระเพราไก่ น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 10,500 บาท