30 พ.ย.60

ขอขอบคุณ บริษัท ทีทีเอฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน