23 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณมณีวรรณ บุญนิ่ม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำลำใย มูลค่า 11’000 บาท