22 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณพัชรดา ศีติสาร  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงจืด ลาบไก่ รวมมิตร มูลค่า 11,000 บาท