22 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณพัชรดา ศีติสาร จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดแตงร้าน ลาบไก่ ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท