17 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณรุจิรา ซูน และเพื่อน ๆ นำอาหารเย็นจัดเลี้ยง เมนู แกงเขียวหวาน ยำไส้กรอก ขนม