16 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณรุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 11,000'บาท