13 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณลนัญญา ประดิษฐ์โสภา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ แกงจืดผักกาดขาว ซ่าหริ่ม มูลค่า 11,000 บาท