9 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณพีระยุทธ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืด ผักกระเพราไก่ ทับทิมกรอบ มูลค่า  10,500 บาท