7 พ.ย.60

ขอขอบคุณ คุณเจนวิทย์ อิทธิพลชัยบวร และครอบครัว จัดเลี้ยงอาาหารกลางวัน เมนู นำพริกกะปิ ปลาทูทอด ผักต้ม แกงจืด น้ำสมุนไพร มูลค่า 16,000 บาท